Giải Pháp Thúc Đẩy Thanh Toán và Xử Lý Đơn Hàng Đa Kênh

Khóa học cung cấp kiến thức về:

1. Giải pháp tối ưu quy trình xử lý đơn hàng và vận chuyển cho nhà bán lẻ

2. Giải pháp thúc đẩy giao dịch thanh toán trực tuyến.

Từ đối tác cùng xây dựng nội dung khóa học: GHN Express (Giao Hàng Nhanh) và Visa


Giảng viên


Haravan
Haravan

Nội dung khóa họcBạn đã sẵn sàng ?