Slamqcs2tb2ujw974zud

Hararetail - Khoá học chỉ dành cho nhân viên của Haravan

Tất cả những gì bạn cần để thiết lập hệ thống POS bán hàng sẽ được hướng dẫn tại đây

Bán hàng đổi trả, xử lý đơn hàng, tìm kiếm sản phẩm, báo cáo cuối ca... Tất cả những gì bạn cần biết về cách thiết lập một hệ thống bán hàng tại cửa hàng sẽ được hướng dẫn từ A-Z tại đây.


Giảng viên


Haravan
Haravan

Bạn đã sẵn sàng ?