Omnipower - Khoá học chỉ dành cho nhân viên của Haravan

Hướng dẫn từng bước thiết lập và cách ứng dụng Omnipower vào các hoạt động của doanh nghiệp

Với các bài hướng dẫn từ tổng quan đến chi tiết, khoá học này sẽ giúp bạn hiểu rõ được cách hoạt động của hệ thống Omnipower và lợi ích của việc quản lý tập trung dữ liệu đối với doanh nghiệp.


Giảng viên


Haravan
Haravan

Nội dung khóa học


  Giới thiệu tổng quan về sản phẩm
Sẵn có trong ngày
ngày Sau khi ghi danh
  Hướng dẫn sử dụng
Sẵn có trong ngày
ngày Sau khi ghi danh

Bạn đã sẵn sàng ?