Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh & Marketing với Google Analytics

Tìm hiểu và sử dụng các công cụ đo lường, chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch marketing và kinh doanh online:

1. Google Analytics

2. Google Tag Manager

3. Google Tag Assistant

Từ đó phân tích dữ liệu giúp đưa ra chiến lược kinh doanh tối ưu hơn.


Giảng viên


Haravan
Haravan

Nội dung khóa học


  Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh & Marketing với Google Analytics
Sẵn có trong ngày
ngày Sau khi ghi danh

Bạn đã sẵn sàng ?