Tăng Trưởng Bán Lẻ với Mô Hình Đa Kênh Omni-channel

Khóa học cung cấp kiến thức về nguồn lực, quy trình triển khai và quản trị vận hành mô hình kinh doanh đa kênh Omni-channel, tối ưu trải nghiệm khách hàng giúp doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc, gồm những nội dung chính:

1. Mô hình bán hàng đa kênh Omnichannel là gì? Cơ hội tăng trưởng khi triển khai Omnichannel

2. Các bước xây dựng mô hình Omnichannel cho bán lẻ

---------------------------------------------------------------------

Dùng thử nền tảng Haravan miễn phí 14 ngày

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ NGAY


Giảng viên


Haravan
Haravan

Nội dung khóa học


  Tăng trưởng bán lẻ với mô hình Omni-channel
Sẵn có trong ngày
ngày Sau khi ghi danh

Courses Included with PurchaseGiải Pháp Thúc Đẩy Thanh Toán và Xử Lý Đơn Hàng Đa Kênh
Haravan
MIỄN PHÍ

Giá gốc: $0


Bạn đã sẵn sàng ?