Thiết lập và ứng dụng HaraSocial vào hoạt động kinh doanh Thực tế

Giảng viên


Haravan
Haravan

Nội dung khóa học


  Module 2: Cấu hình cho Fanpage mới
Sẵn có trong ngày
ngày Sau khi ghi danh
  Module 4.2: Quản lý hiệu quả kinh doanh - Theo dõi hiệu quả tài khoản Quảng cáo
Sẵn có trong ngày
ngày Sau khi ghi danh
  Module 4.3: Quản lý hiệu quả kinh doanh - Theo dõi tỉ lệ chuyển đổi
Sẵn có trong ngày
ngày Sau khi ghi danh
  Module 5.1: Livestream bán hàng trên Facebook - Kịch bản Livestream
Sẵn có trong ngày
ngày Sau khi ghi danh

Bạn đã sẵn sàng ?