Thúc Đẩy Doanh Thu Bán Lẻ với Google Smart Shopping

Khóa học hướng dẫn các bước tối ưu website và thiết lập chiến dịch quảng cáo mua sắm thông minh Google Smart Shopping với tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao hơn 20% so với thông thường.


Giảng viên


Haravan
Haravan

Bạn đã sẵn sàng ?