Bài học trước Hoàn thành và Tiếp tục  

  Các bộ lọc kết hợp giúp phân loại chi tiết hội thoại

Nội dung bài học đã bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký khoá học này, Bạn cần đăng nhập.
Đăng ký khóa học để xem được nội dung